Français | English

Algemeen

Eén van de internationale topprioriteiten is de strijd tegen de opwarming van de aarde. Iedereen wordt er zich stilaan van bewust dat:

 • Er dringend maatregelen moeten genomen worden om de aarde nog leefbaar te houden voor het nageslacht.
 • Fossiele energie stilaan schaars en onbetaalbaar wordt.

Er werden dan ook internationaal maatregelen beslist om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, beter gekend als de Kyoto normen.

De Europese doelstellingen zijn:

 • De opwarming van de aarde aan banden te leggen.
 • Tegen 2020 moet 20 % van de totale energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen voortkomen.

De zon is de bron bij uitstek van hernieuwbare energie: De hoeveelheid zonne-energie die per dag de aarde bereikt, is immers 27 keer groter dan de jaarlijkse energiebehoefte van alle 6,1 miljard aardbewoners.

 • Een drastische vermindering van onze behoefte aan fossiele brandstoffen of kernenergie.
 • Een drastische vermindering van de CO2 uitstoot.
 • Zonne-energie is overvloedig beschikbaar: er is er minstens genoeg voor de volgende 4 miljard jaar.
 • De lange levensduur van de PV panelen ( 25 à 30 jaar ), die volledig geluidloos zijn en een minimaal onderhoud vergen( reinigen indien nodig).
 • Een zonne-installatie is gemakkelijk en bijna overal te installeren. Aangezien de productie en het verbruik op dezelfde plaats zijn, zijn er geen transportverliezen.
  • Er zijn 2 soorten gebruik van zonne-energie:

   Omzetting van zonne-energie naar electriciteit: fotovoltaïsche energie

   In Europa worden de zonnepanelen meestal op het dak geplaatst. Een zonnepaneel bevat lichtgevoelig materiaal. Dit materiaal kan ofwel als een fijne laag tussen 2 platen glas steken (thin film of dunne film panelen) ofwel worden eerst dunne vierkanten plakjes lichtgevoelig materiaal gemaakt die met  elkaar verbonden worden en op een laag glas gekleefd worden: de kristallijne zonnepanelen . In beide gevallen levert dit lichtgevoelige materiaal bij daglicht gelijkstroom af (net als een batterij). De panelen worden in serie verbonden en de gelijkstroom wordt via een omvormer omgezet in bruikbare wisselstroom en via een groene stroomteller aan de verdeelkast en het net geleverd.
   Als stroom op het net gestuurd wordt, draait de teller achteruit.

   Een zonne-installatie kan op bijna ieder dak uitgevoerd worden mits minimale aanpassingen, op voorwaarde dat het tussen zuid-oost en zuid-west georiënteerd is.

   Ook op bewolkte dagen wordt er elektriciteit geproduceerd, aangezien een zonnepaneel op licht (dus ook diffuus licht, zoals in België) reageert. Voor een goede opbrengst is dus een lange klare dag nodig. (niet een warme dag, zoals veelal gedacht wordt).

   Fotovoltaïsche zonnepanelen produceren zeker gedurende 25 tot 30 jaar energie, hebben geen bewegende (slijtage) delen en vragen bijna geen onderhoud (enkel reinigen indien ze bevuild kunnen worden: vogels…).

   Zonlicht is overvloedig aanwezig. In België levert de zon 90 maal meer energie dan we zelf nodig hebben.  Zonne-energie is perfect milieuvriendelijk en beperkt de CO2 uitstoot aanzienlijk.

   Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (Watt piek) In België levert een installatie per 1000 Wp ongeveer 850 kWh op. Bijvoorbeeld een systeem met 10 m² kristallijne zonnepanelen levert ongeveer 1200 à 1300 kWh per jaar.